Blauwe Bestuurspraot

Juni 2020

Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je op de website de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.
En uiteraard ook weer informatie voor u / voor jou over de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

We zijn blij dat de coronacrisis een punt bereikt dat de Rijksoverheid heeft kunnen besluiten de maatregelen voor de sportende (jeugd)leden nog meer te kunnen versoepelen.
Ondanks de wereldwijde pandemie ziet het er namelijk naar uit dat het normale leven weer beetje-bij-beetje op gang begint te komen.
Per 1 juni jl. mocht het een en ander (beperkt) weer open en voetbalgericht komt daar voor de jeugd tot en met 18 jaar ook het trainen bij zonder de eerder geldende beperkingen. Ook de senioren mogen weer trainen, voor hen echter onder de geldende voorwaarden.
En vanaf 1 juli mogen ook de sportkantines weer (beperkt) open. Dit vereist overigens nog wel de nodige voorbereidende werkzaamheden.
Als alles goed gaat en iedereen zich aan de anderhalve meter regel blijft houden, is de kans groot dat wij per 1 september misschien weer mogen voetballen met publiek, zij het misschien beperkt.
Natuurlijk op zich fijne berichtgevingen, want het lijkt ons allemaal fantastisch om iedereen weer lekker ‘ouderwets’ met het voetbalspelletje bezig te zien!
Echter, zoals we meerdere malen te kennen hebben gegeven is ook het spelen voor een beperkt publiek voor ons in feite geen optie. De redenen hiertoe? Impact op ons sponsorbestand, opzeggingen, ook t.a.v. ons ledenbestand; geen inkomsten horeca en entree, terwijl de vaste kosten door lopen. En zie het ‘zonder of beperkt’ maar eens te organiseren ………………….

Achter de schermen werkt de KNVB hard aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en dit in overleg met de belangenverenigingen, w.o. de CV Tweede en Derde Divisie. Deze laatste heeft werkgroepen gevormd met ter zake doende onderwerpen en opdrachten. Rekening houdend met flexibele startdata en uitgaande van een volledige competitie werkt men alternatieven uit.
Het is niet wenselijk om zonder publiek te gaan spelen, maar in de uitwerkingen van een aantal alternatieven wordt dit wel meegenomen.
Overigens staat de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek lijnrecht tegenover de versoepeling dat er wel georganiseerde samenkomsten van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan.
Ook worden de feiten steeds duidelijker over de impact van voetballen zonder 1,5 meter. Niet alleen voor de jongste leeftijdscategorieën, maar m.n. ook voor die van 19 jaar en ouder. Een recent onderzoek toont aan dat de langdurige contactmomenten tussen voetballers in een wedstrijd beperkt zijn. De besmettingskans en verspreiding van het virus in een wedstrijd is daarmee ook relatief klein. Wij hopen dan ook dat het eerder dan 1 september is toegestaan voor alle leeftijdscategorieën om weer met contact te mogen trainen en dat er zodoende ook weer (oefen)wedstrijden georganiseerd kunnen worden.
Zie ook onze voorbereidingsdata (onder voorbehoud) van het eerste elftal in de BBP mei 2020.
Overigens zijn de concept klasse-indelingen voor de 1e elftallen veldvoetbal inmiddels bekend. En is   het de verwachting dat het lagere amateurvoetbal in het geplande derde weekend van september start, echter voor het bekervoetbal in diezelfde maand moet nog een voorbehoud worden gemaakt.

Online conferentie
Voor twee weken terug had het bestuur een online ledenconferentie opgezet om antwoord te geven op prangende vragen m.b.t. het coronavirus en de gevolgen die wij als club hiervan ondervinden. Via een registratieformulier kon men digitaal reageren.
Dit gaf echter niet de te verwachten respons. Het positieve zou kunnen zijn dat wij dus steeds met duidelijke informatie naar buiten komen …………

Onder 23 competitie 2020/2021
De KNVB heeft een nieuwe competitie in het leven geroepen, namelijk de 023. Deze competitie gaat in het aankomende seizoen van start en heeft als doel om de stap tussen jeugd en senioren te verkleinen.
Veel verenigingen hebben zich hiervoor al ingeschreven, waarbij de meeste clubs hierbij ook de huidige spelers uit hun 2e gebruiken. En dit heeft dan tot gevolg dat, buiten het 1e om, alle overige seniorenteams recreatief worden.
Wij als SV Spakenburg vinden dit geen goede ontwikkeling, omdat wij het belangrijk vinden dat ons 2e competitief op een zo hoog mogelijk niveau blijft acteren. En ook omdat wij het van belang vinden dat ons 2e elftal ook plaats biedt aan 1e elftalspelers van boven de 23 die tijdelijk buiten de boot vallen of na een blessure weer ritme op willen doen.
Overigens zouden wij er zelfs voorstander van zijn dat er boven de 5 districten van de reserve hoofdklassen 1 à 2 topklassen zouden komen, zodat de weerstand voor de 2e elftalspelers ook weer hoger wordt. Wedstijden tegen 2e elftallen van gerenommeerde zaterdagclubs is toch uiteindelijk het mooiste wat er is teneinde dan als ‘toetje’ een wedstrijd om de algehele titel tegen bijvoorbeeld Quick Boys als de andere kampioen te spelen.

Neemt niet weg dat wij de O23-competitie ook zeer belangrijk vinden en wij gaan daar ook zeker aan deelnemen. Dit zal echter een jaar later zijn, namelijk in het seizoen 2021-2022, omdat wij hierin goed beslagen ten ijs willen komen.

Voor komend seizoen gaan wij dan ook werken met een grote B-selectie die getraind zal worden door Hans Wiesenekker en Joël Zwaan in samenwerking met Jelle Huijgen en Perryn van der Goot.

Wekelijks zal er door de trainers worden bepaald wie er zaterdags in het 2e en 3e spelen.
En om ons goed voor te bereiden voor het seizoen daarop willen wij op (veel) dinsdagavonden met de nieuw te vormen 023 wedstrijden gaan spelen tegen de dan reeds actieve 023-teams.
En wij willen dit uiteraard professioneel aanpakken, waarbij je moet denken aan vaste trainers/begeleiders, altijd op het hoofdveld spelen, muziek tijdens de warming-up, opkomstmuziek, scorebord aan en eenheid in tenues.
Op deze wijze kunnen wij ons dan meten met andere 023-teams en tevens inventariseren waar wij eventueel versterking nodig hebben.

Algemene zaken
– Allerlei onderhouds- en complexzaken gaan volop door, zo is bijvoorbeeld de entree van de sporthal gerenoveerd. Uiteraard wil het bestuur de onderhoudsploeg vanaf deze plaats complimenteren voor hun geweldige inzet in deze tijd, geweldig hoe zij tal van zaken hebben aangepakt, top!
– Ook is het streven meer ruimte te creëren voor de ballenkliko’s die nu in twee te krappe ruimtes staan.
– Het moge duidelijk zijn dat, gezien de onzekere financiële gevolgen, het merendeel van de plannen m.b.t. de Toekomstvisie voorlopig even in de koelkast zijn geplaatst.
– Binnen een brede groep die nauw betrokken is bij de ledenadministratie worden verschillende scenario’s onderzocht om te komen tot een nieuwe clubcard die zo mogelijk ook voor meerdere seizoenen geldt. Belangrijk hierbij is het algehele kostenplaatje.
Ook verscheen er op onze website belangrijke informatie van de ledenadministratie hoe o.a. te handelen bij wijzigingen van de persoonlijke gegevens. Graag jullie aandacht hiervoor!
– Op de achtergrond wordt gewerkt aan een nieuwe website. De basis hiervoor is inmiddels gereed, maar het overzetten van de huidige informatie is een gigantische klus. Vele zaken moeten namelijk ook geactualiseerd worden. Bij voorbaat dank aan de harde werkers op de achtergrond!

Financiële zaken
– Als bestuur rekenen we steeds door wat als dit …, wat als dat … Helaas geeft dit de nodige kopzorgen, hoe houden we de schade zoveel mogelijk beperkt. En hoe komen we tot een betrouwbare begroting voor 2020/2021. Aldus nog veel onzekerheden.
– Halverwege de maand juli zal de inning van de contributie voor het seizoen 2020/2021 plaatsvinden. Het bestuur rekent op onze zeer trouwe achterban en spreekt de wens uit dat in deze tijd waarin wij de financiële steun van onze leden heel hard nodig hebben, u uw club zult blijven ondersteunen. ‘Samen werken, samen bouwen’ geldt zeker voor het komende seizoen!

Jeugdzaken
– Op de site verscheen een update over ons huidige jeugdbeleid.
– Het bekende Ukkiesproject is succesvol gestart, zie onze website.
– Een van de volgende zomeractiviteiten is een 4 tegen 4 toernooi voor de jeugd t/m 12 jaar. De JAC is voornemens dit op zaterdag 4 juli te organiseren.
– Vanwege zijn vertrek naar elders stopt ds. Kees Hoek als vertrouwenspersoon bij SV Spakenburg. Ook middels deze BBP willen wij hem heel hartelijk danken voor de vele jaren dat hij deze functie heeft vervuld. “En u en uw vrouw een goede tijd toegewenst in uw nieuwe gemeente!”
Wij zijn bijzonder verheugd dat ds. GertJan van Harten positief heeft gereageerd op ons verzoek om deze werkzaamheden over te nemen. “Ook in deze functie heten wij u van harte welkom bij onze vereniging, hopende op een goede samenwerking!” Wij zijn bezig ons protocol inzake dit belangrijk beleidsonderdeel te actualiseren. Nadere informatie over dit alles verschijnt t.z.t. op onze website.

Tot slot (persoonlijke noot BBP-schrijver)
Terwijl ikzelf probeer blij te zijn met zo nu en dan de beelden van Duits voetbal te bekijken, gewoon omdat er ein-de-lijk weer een bal over mijn scherm rolt, droom ik weg bij gedachten aan kolkende stadions of sportparken waar de supporters van pure opwinding in de hekken hangen of hun nagels tot bloedens toe afkluiven. Naar kleurrijke supportersscharen, bierdouches en vreugdetranen. Naar teleurgestelde verliezers zittend in het gras en naar juichende winnaars die hand in hand hun achterban bedanken ………..…
Naar spanning, ontspanning, sensatie, gelatenheid, euforie, teleurstelling, kortom naar alles wat ons als voetballiefhebber verbindt.

Afijn, nu eerst maar hopen dat iedereen gezond mag zijn, dat bedrijven de benen er weer onder krijgen, dat er in september gewoon gevoetbald kan worden.
En misschien moeten we als supporter maar met een dubbeldekker naar de uitwedstrijden gaan, want anderhalve meter afstand houden in een gewone bus valt niet mee. Een ander voordeel van een dubbeldekker is dat we dan het complex van de tegenstander niet op hoeven, maar gewoon de wedstrijd vanuit de bus kunnen bekijken. En dat drankje op de overwinning of om ons verdriet weg te spoelen nemen we wel in onze eigen kantine, beter voor de omzet en ook handiger zonder mondkapje.

Bestuur SV Spakenburg

Leave a Reply