Blauwe Bestuurspraot

Mei 2020

Zoals eerder aangegeven informeren wij als hoofdbestuur van SV Spakenburg onze leden, sponsoren, supporters en andere betrokkenen regelmatig over de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus, de wijze waarop we hiermee omgaan als club en het verdere reilen en zeilen van onze vereniging.
Het blijft voor ons allen een bijzondere tijd, met nog steeds veel onzekerheden. Hoe kom ik deze crisis door, met mijn gezin, onze naasten en wat voor consequenties heeft dit voor mijn bedrijf?
Ondanks dat sociale isolatie momenteel van belang is in onze samenleving en wij jullie al anderhalve maand niet hebben mogen begroeten op de club, willen we laten weten dat wij wel aan jullie denken hoor! Wij leven met jullie mee! Het zijn maar een paar woorden, maar ga er vanuit dat wij als bestuur jullie allen als blauwen een warm hart toedragen!

Voetbal is ineens een stuk onbelangrijker geworden, maar aan de andere kant hopen wij als bestuur met u dat ons sportcomplex op niet al te lange termijn weer geopend wordt en het verenigingsleven langzamerhand op gang mag komen. Al is het misschien op een nieuwe manier.Een voorzichtig begin, heerlijk!
Deze week was het zover en mocht de jeugd eindelijk weer het voetbalveld op, dit met een aantal randvoorwaarden waaraan we moeten voldoen. U heeft dit ook uitgebreid op onze site kunnen lezen. We zijn natuurlijk heel blij dat de jeugd weer voorzichtig mocht beginnen.
De eerste dag waren al een kleine 200 spelers aan het trainen, alles is goed verlopen en iedereen hield zich keurig aan het protocol, dank!
Eric Meijers
Afgelopen week heeft onze hoofdtrainer van het 1e elftal u allen toegesproken middels een videoboodschap, leuk en waardevol, Eric bedankt!
Via Twitter, Instagram en meerdere vormen van social media kwam dit binnen.


Kantinevoorraad

Met een snelle actie is het gelukt om binnen korte tijd bijna de gehele kantinevoorraad te verkopen. Dit om, zodra de kantine weer open is, met een frisse voorraad te kunnen beginnen. Aan de doelstelling om zoveel mogelijk te verkopen is zondermeer voldaan, een groot succes. Wij willen alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken! Weer een bewijs van de grote betrokkenheid bij onze vereniging. En met inachtneming van de geldende maatregelen was het ook nog eens gezellig elkaar op deze wijze te ontmoeten, zij het op gepaste afstand.

Activiteiten

Doelend op onze clubagenda die maandelijks binnen ons kader zijn weg vindt, moge het duidelijk zijn dat onze eerder aangekondigde activiteiten dit seizoen geen doorgang vinden. We noemen hierbij het jaarlijkse Pupillenkamp, het Golftoernooi voor sponsoren, het NK veldvoetbal voor politieteams, allen gepland in juni; dit geldt ook voor de vrijwilligersavond in juli.
Voor één activiteit willen we nog even een slag om de arm houden en dat betreft het jaarlijkse Ukkies-project (4 x op de zaterdagochtenden in juni). Hierover twijfelen we nog en dat heeft te maken met de huidige maatregelen en een mogelijke versoepeling hiervan. We willen hiervoor de tijd nemen alvorens een definitief ja of nee te laten horen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert uiteraard regelmatig. Ieder geeft vanuit zijn eigen portefeuille aan wat de prioriteiten zijn, waar hij tegenaan loopt en welke acties daaruit volgen.
Dit heeft betrekking op een juiste afhandeling van het huidige seizoen, de coronacrisis en het ons richten op het nieuwe seizoen.

Financiën
Het is een open deur intrappen, maar in een tijd waarin er nauwelijks inkomsten binnenkomen, maar wel veel kosten normaal doorlopen, blijft het een hele toer om alles in goede banen te leiden ten opzichte van onze begroting
Overigens kunnen we nog steeds aan onze vaste verplichtingen voldoen.
Behalve de door ons ter zake doende genomen maatregelen volgen we nauwlettend het door de KNVB aangereikte overzicht van financiële steunmaatregelen voor de verenigingen.

Accommodatie
Uiteraard gaat, waar mogelijk, het onderhoud door en nemen we de nodige maatregelen, denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van legionella.
De ‘oude’ rookruimte welke wettelijk niet meer inpandig gehandhaafd mocht blijven, is inmiddels bij de kantine getrokken en dit geeft het geheel een hernieuwde uitstraling.
T.a.v. de toekomstvisie is het bestuur genoodzaakt alles voorlopig op een laag pitje te zetten, dit gezien de financiële en sportieve onzekerheden heden ten dage.
Rond 1 mei wordt ons veld 3 officieel opgeleverd. Deze is geheel voorzien van een nieuwe grasmat en het ziet er gelikt uit, een plaatje!

Nieuwe seizoen 2020/2021
Het moge bekend zijn dat vóór september geen officiële voetbalwedstrijden zullen plaatsvinden.
Hoe echter onze voorbereiding op het nieuwe seizoen er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Hiervoor wachten we op nieuwe informatie vanuit de overheid en berichtgevingen van de KNVB.
Bij versoepeling van de Lockdown is het streven dat de A-selectie eind juni van start gaat voor een periode van twee weken (t/m 4 juli) en dan vervolgens eind juli met de officiële voorbereiding begint.
De teaminschrijvingen gaan alvast wel door! Hierin is niets veranderd, waarbij de reguliere teaminschrijvingen voor het veldvoetbal van 1 t/m 17 juni lopen en die voor het zaalvoetbal van 11 mei t/m 1 juni. Ook de deadline voor de digitale overschrijvingen is niet gewijzigd (uiterlijk 15 juni).

Sponsoren
Al onze sponsoren hebben een bemoedigende blauwe kaart ontvangen om hen een hart onder de riem te steken.
Er is nog geen witte rook t.a.v. een nieuwe hoofdsponsor, gesprekken hiertoe zijn nog gaande.

Overige zaken

  • De vacature voor materiaalman 1e elftal staat nog steeds open. Zie hiervoor de taakomschrijving elders op de website. Reacties naar de secretaris (gert.van.dijk@spakenburg.com)
  • Tevens hebben we een vacature voor wedstrijdsecretaris 1e elftal. Indien interesse sturen we een taakomschrijving toe. Zie hiervoor genoemd e-mailadres.
  • De jeugd is nog steeds op zoek naar een trainer voor de JO15-1, zie ook elders op de website.
  • Belangrijke Technische Zaken komen via aparte berichten op de website.


Tot slot 
(persoonlijke noot van de BBP-schrijver)

Evenals iedere sportvereniging  hebben ook wij ze en koesteren hen: die onvermoeibare mannen en vrouwen die zich belangeloos inzetten voor hun cluppie. Ze lopen soms met hun ziel onder de arm nu het vrijwilligerswerk grotendeels stil ligt.
Ja, er zijn natuurlijk veel ergere dingen op dit moment en men kan best relativeren, maar toch wordt het gemist. Niet dat het park er niet goed bij ligt, integendeel, maar met name op zaterdag ziet ons sportcomplex er sfeerloos uit, het straalt stilte en leegte uit. Deze plek is gemaakt voor voetbal, voor plezier, voor saamhorigheid en gezelligheid, maar daarvan is nu geen sprake.
En sommigen vragen zich steeds af wat voor effect dit alles heeft op onze club en hoe moet het straks met die anderhalve meter maatschappij? Heel veel vragen en weinig antwoorden.
Maar … wat is het dan fantastisch dat onze jeugd deze week in ieder geval weer voorzichtig mocht starten. Wat een feest om de velden op deze wijze weer bezet te zien.
Schroom daarom niet om juist nu eens op de trainingstijden een ommetje te maken over de Westdijk, langs de haven en het Kleine Zeetje. Heerlijk om die sfeer weer te proeven, dit geeft gewoonweg een kick!
En eerlijk gezegd begin ik nu heel sterk naar die sociale contacten te verlangen, naar die zaterdagochtend met alle ouders langs de lijn, de kinderen lekker zien sporten met elkaar en specifiek als opa ook daar je kleinkinderen weer te kunnen aanmoedigen …

Leave a Reply