Blauwe Bestuurspraot

April 2020

Zoals eerder aangegeven informeren wij als hoofdbestuur van SV Spakenburg onze leden, sponsoren, supporters en andere betrokkenen regelmatig over de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de wijze waarop we hiermee omgaan als club.

Voetbal is voor ons belangrijk, maar de gezondheid staat daar altijd ver boven, daarom zijn de genomen maatregelen dan ook terecht en blijven deze ook voor ons gehandhaafd.

We willen allereerst iedereen binnen onze vereniging die op welke wijze dan ook geraakt wordt in deze situatie, veel sterkte toewensen!

Zorgt u goed voor uzelf en blijf naar elkaar omzien op wat voor wijze dan ook, zodat we elkaar te zijner tijd weer in goede gezondheid mogen ontmoeten op ons sportpark.

Ook sterkte en kracht gewenst aan alle beleidsmakers en medewerkers in de vitale sectoren, met de zorg voorop.

Competities amateurvoetbal niet hervat
Met het oog op de afgelopen dinsdag door het kabinet verdere aangekondigde maatregelen heeft de KNVB na beraad besloten dat alle competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.
Dit geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus in Nederland.

Er worden geen kampioenen, promovendi en degradanten aangewezen. Volgend seizoen starten alle clubs in dezelfde competitie samenstelling als deze voetbaljaargang en in dezelfde klasse of divisie waarin ze dit seizoen uitkwamen.

Meer informatie is te vinden op de website van de KNVB.

Derby
Voor de derby waren al veel kaarten verkocht via de ticketbox. De mensen die hun kaarten reeds hadden aangeschaft, zullen hun geld terugontvangen. Met de organisator van de ticketbox vindt komende week overleg plaats hoe dit georganiseerd kan worden. De personen die hun kaarten al hadden aangeschaft ontvangen daarvan ook automatisch bericht.

Juni
In het licht van de genomen maatregelen moge het duidelijk zijn dat er vóór 1 juni geen enkele activiteit plaatsvindt. Voor de maand juni houden we nog even de mogelijkheid open dat er misschien nog het een en ander kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld datgene wat in de planning staat. Zodra hierover meer duidelijk wordt, volgt daarover bericht.

Financiën
Velen maken zich, terecht, zorgen over de financiële gevolgen voor de vereniging, dit omdat de kosten voor het grootste deel gewoon doorgaan. Met name het wegvallen van de horeca inkomsten en de recettes, maar ook het niet doorgaan van diverse evenementen, zijn een grote tegenvaller ten opzichte van onze begroting.

Overigens kunnen we nog steeds aan onze vaste verplichtingen voldoen.
Dit neemt echter niet weg dat we besloten hebben met een aantal kostenposten anders te zullen omgaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoedingen, reis- en salariskosten. Ook betrachten we de nodige voorzichtigheid in het aangaan van nieuwe verplichtingen.

Gelukkig belooft de (plaatselijke) overheid en de KNVB ook mee te willen denken en werken. Zie tevens genoemde site van de KNVB, waarin men melding maakt de kosten voor de clubs zo laag mogelijk te houden. Ook heeft men veelvuldig contact met de ledenraad en de belangenorganisaties in het amateurvoetbal. En trekt men gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid om zich sterk te maken voor onder meer een noodfonds voor de sport.

Contributies
De inkomsten uit contributie blijven gelukkig gewoon doorgaan. Dit is essentieel om vanuit deze hoek de vereniging ook financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de vereniging er doorheen helpen en juist in deze tijd als leden dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar in figuurlijke zin.

Naast de morele kant van het verhaal is er ook een principiële kant die het innen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Juridisch gezien mag de inning van de contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. Bij een lidmaatschap is namelijk geen wederkerigheid van rechten en plichten; bij een abonnement op iets ligt dat anders. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden.

Zeker niet in een situatie van volledige overmacht waarin we momenteel als samenleving zijn terechtgekomen en waaraan u/jij en SV Spakenburg niets kunnen doen.

Als bestuur hopen we op uw begrip en dat juist nu iedereen, leden en sponsoren, achter de club blijven staan. Uw onmisbare steun en loyaliteit in deze onzekere bijzondere tijden zijn voor ons van groot belang, dank u!

Bestuur SV Spakenburg

Leave a Reply