ALV 2020 tot nader order uitgesteld

De Algemene Leden Vergadering (2020) van SV Spakenburg, die oorspronkelijk voor maandag 9 november a.s. stond gepland, is tot nader order uitgesteld.

Het zal voor u geen verrassing zijn dat de recent door de overheid genomen maatregelen hiertoe aanleiding zijn. Dit uitstel betekent overigens geen afstel, aangezien wij de verplichting hebben deze vergadering voor onze leden ergens in de komende maanden uit te schrijven.

Zodra er een geschikte en geoorloofde datum gevonden wordt en het voor ons ook duidelijk is op welke manier wij deze gaan houden, zal dit tijdig en op de bekende wijze aan de leden worden meegedeeld.

Inmiddels is al wel bekend gemaakt dat secretaris Gert van Dijk zijn taken in november overdraagt aan Tijmen Beekhuis. Laatstgenoemde draait al vanaf maart jl. met de reguliere bestuursvergaderingen mee om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het vriendelijke verzoek aan ieder is dan ook om vanaf heden secretariële aangelegenheden niet meer naar het privé e-mailadres van Gert te mailen, maar naar secretaris@spakenburg.com. Zowel Gert als Tijmen zijn hieraan gekoppeld.

Wordt vervolgd.

Bestuur SV Spakenburg

Leave a Reply