Van secretariaat naar secretariaat

Zoals eigenlijk wel redelijk bekend, is secretaris Gert van Dijk aan zijn laatste seizoen bezig bij SV Spakenburg. Gerekend vanaf de jaren ’70 heeft hij binnen zijn geliefde blauwe club diverse taken verricht en verschillende functies bekleed, w.o. een aantal periodes in het Jeugdbestuur en als speaker.
Zijn huidige pakket, het secretariaat dus, dateert van januari 2013 en tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar van dit kalenderjaar (2020) is hij na bijna acht jaar officieel aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid.
Gert: “Gelet op mijn leeftijd wil ik graag een stapje terug doen, mede ook passend bij mijn privé omstandigheden. Een mooie gelegenheid om wat meer ‘jeugd’ te laten doorstromen en bovendien zijn ‘verfrissingen’ altijd welkom. En dat ik op deze manier mijn periodes waarvoor ik door de leden ben gekozen, kan volmaken, geeft een voldaan gevoel”.

Het moge duidelijk zijn dat een secretaris een belangrijke en brede sleutelpositie binnen een voetbalvereniging inneemt. Je bent veelal de spil die bijna van alles op de hoogte is, bij wie men meestal voor van alles en nog wat in eerste instantie aanklopt. Om in digitale termen te spreken: ‘in elk mailbericht word je in cc meegenomen’. Daarnaast is het een van de drie vaste functies binnen het dagelijks bestuur. En je moet natuurlijk in de praktijk niet te beroerd zijn om ook praktisch bezig te zijn door de ‘nodige gaatjes dicht te lopen’.
Concluderend : ‘het secretaris zijn’ is dus een functie die in feite niet te lang vacant mag zijn.

Opvolger

Daarom zijn we als bestuur dan ook zeer content dat Tijmen Beekhuis de toezegging heeft gedaan de post van secretaris op zich te willen nemen. Ook hij heeft in het verleden diverse functies bij de club bekleed, kent de ‘ins en outs’, heeft natuurlijk zijn sporen als 1e elftalspeler verdiend en is op dit moment o.a. bekend van ‘Affur de rucloamubordu’.
Teneinde een soepele overgang te creëren draait Tijmen sinds een paar weken al mee met de bestuursvergaderingen. Het streven is dat hij straks zodanig is ingewerkt om reeds aan het begin van het nieuwe seizoen 2020/2021 het secretariaat op zich te nemen.
Tijmen, van harte welkom! En een fijne en vruchtbare periode in het hoofdbestuur toegewenst!
Overigens blijft Gert tot de ALV (oktober 2020) nog steeds zitting houden in het bestuur om, waar nodig, ondersteuning te bieden. Genoemde ledenvergadering is tevens het moment dat Tijmen dan officieel door de leden als nieuwe secretaris wordt verkozen (hopelijk).

Gert: “Mijn huidige taken die als secretaris onder mij vallen zijn behoorlijk uitgebreid, eigenlijk ‘te’. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat ik in 2013 de nog steeds bloeiende zaalvoetbalafdeling, voor zowel dames als heren, bij Spakenburg heb opgericht. Dit had ook te maken met mijn zaalvoetbalverleden bij Vebo’78. Op dit moment draaien we met 3 dames- en 8 herenteams. Hiervan ben ik nog steeds de coördinator, samen met Roos de Graaf die hierbij als wedstrijdsecretaris fungeert (gelukkig blijft zij hierin actief). Verder ben ik door omstandigheden de laatste jaren ook nog als extraatje nauw betrokken geweest bij de algehele ledenadministratie”.

Inmiddels is er voor de afdeling zaalvoetbal ook een opvolger gevonden en wel in de persoon van Rik Broekmaat, zelf zaalvoetballer en lid van ons mediateam.
Rik, van harte welkom en veel succes gewenst in deze nieuwe job! Evenals met Tijmen is Gert ook met Rik bezig eenzelfde soort soepele overgang te doen plaatsvinden.

Bestuur SV Spakenburg

Leave a Reply