Gert van Dijk erelid SV Spakenburg!

Zoals al te lezen was in het verslag van de ALV, is Gert van Dijk verkozen tot erelid van SV Spakenburg. Via dit bericht willen we daar nog in het bijzonder de aandacht aangeven, want erelid worden is natuurlijk een bijzonder gegeven.

De zeer gewaardeerde secretaris van de vereniging heeft deze functie twee periodes van 4 jaar vervuld. Overigens is hij al vanaf 1974 nauw betrokken geweest binnen de club: trainer, leider, jeugdvoorzitter, jeugdsecretaris, lid toernooicommissies, barman, omroeper en initiatiefnemer van de afdeling zaalvoetbal.

Voor deze enorme staat van dienst van meer dan 45 jaar stemde men unaniem in met deze benoeming, waarna hij uit handen van de voorzitter de bekende oorkonde met bijbehorende speld kreeg uitgereikt. Het opspelden werd gedaan door zijn zoon Eric die eveneens als vrijwilliger binnen de club werkzaam is.

Namens de gehele club nogmaals van harte gefeliciteerd!

Leave a Reply