Update jeugdbeleid seizoen 2020-2021

Het seizoen 2019-2020 is bijna afgelopen. Een bijzonder seizoen met een vreemd einde. Graag willen we u informeren over onze stappen naar het nieuwe seizoen.

In de visie van onze vereniging op voetbal staan het domineren van de wedstrijd, aanvallend voetbal, eigen initiatief en spelplezier voorop. Concreet gaat dit betekenen dat iedere speler aangemoedigd wordt met durf en zelfvertrouwen te voetballen. Op elk niveau en in elke spelsituatie worden spelers gestimuleerd een oplossing te vinden. Het doel is dat iedere speler met veel plezier en voetbalbeleving zijn of haar top bereikt.

Wij streven er naar dat talenten durven uit te blinken, met Attractief, Aanvallend en Agressief (buugen!) combinatievoetbal. Als dit lukt, stap je als voetballer en als trainer-coach met een voldaan gevoel van het veld. Je hebt plezier en voldoening beleefd aan het spel.

Om dit te bereiken stellen we met name de individuele ontwikkeling voorop. Voor iedere speler wordt een individueel programma samengesteld om tot unieke optimale ontwikkeling en als gevolg van onze aanpak tot mooie resultaten te kunnen komen. Training en wedstrijd zullen daarop aansluiten. Spelers zullen op het voor hen geschikt geachte niveau gaan trainen en spelen. Niet de leeftijd zal hierin leidend zijn, maar het moment in de ontwikkelingsfase.

Het kader is een prachtig trainingsprogramma voor de jeugd van 5 tot 19 jaar door onder andere de VTON -app. De trainers en spelers werken in dat programma met een doorlopende leerlijn met concrete doelen en een jaarplanning om zo goed te werken aan de voetbalontwikkeling van de trainers, de spelers en de teams.

Om de spelers optimaal te faciliteren zal onze Jeugd Technische Commissie (samen met de trainers en specialisten) zorgen voor intensieve ondersteuning van de trainers en de spelers. Hiermee worden ze zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun persoonlijke doelen. Het biedt trainers en spelers richting en motivatie in het toewerken naar een eindresultaat.

Elk niveau heeft daarbij zijn eigen eisen. Om de persoonlijke ontwikkeling breed te ondersteunen zal er veel aandacht zijn voor goede technische en fysieke vaardigheden. Balcontrole, (handelings)snelheid, beweeglijkheid, uithoudingsvermogen en tactiek zijn daarin belangrijke pijlers. In ons leerplan komt dit methodisch en passend bij de leeftijd aan bod.

In de komende week zullen we het huidige voetbalseizoen afsluiten en zullen we spelers en ouders informeren over het pre-seizoen. In het pre-seizoen trainen alle teams minimaal nog 2 keer in de week en zijn er (indien de RIVM-richtlijnen het toestaan) nog enkele wedstrijden.

Met sportieve groet,

JTC en jeugdbestuur S.V. Spakenburg

Leave a Reply