Word lid van SV Spakenburg!

Wanneer u zich aanmeldt als actief lid voetbal, dan is daarvoor een digitale spelerspas in gebruik. Voor het aanvragen van die pas kunt u middels de app voetbal.nl een recente (digitale) pasfoto uploaden of als foto verstrekken. U kunt aanvinken indien een pasfoto werd bijgevoegd. Voor spelers ouder dan 16 jaar dient tevens het nummer te worden bijgevoegd van een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort, legitimatiekaart of rijbewijs. De opgegeven telefoonnummers zullen door ons worden vermeld op de teamlijsten. Indien u een bepaald telefoonnummer niet vermeld wilt zien, dan kunt u dat aangeven. Het e-mailadres gebruiken wij om informatie over trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te communiceren. Uw gegevens worden verder niet verspreid. Heeft u eerder voetbal gespeeld, dan willen wij graag van u weten bij welke vereniging dat was en tot wanneer. Ook willen we graag weten op welk niveau dat was of in welk team u het laatst bent uitgekomen. Wilt u dan ook uw KNVB bondsnummer vermelden? Waarschijnlijk is daarbij ook een overschrijving vanuit uw vorige vereniging vereist. Let op: een overschrijving in de A-categorie dient uiterlijk 15 juni bij de KNVB aangemeld te zijn.

Voor het seizoen 1 juli 2020 – 30 juni 2021 hanteren wij de volgende contributies:

 • Actief lid veldvoetbal, 5 t/m 12 jaar € 149,-
 • Actief lid veldvoetbal, 13 t/m 17 jaar € 179,00
 • Actief lid veldvoetbal, 18 jaar en ouder € 220,00
 • Actief lid vrijdagavond veldvoetbal, 18 jaar en ouder € 200,00
 • Actief lid zaalvoetbal, 18 jaar en ouder € 220,00
 • Actief lid zaalvoetbal én veldvoetbal € 282,00
 • Actief lid gymnastiek, alle leeftijden € 182,00
 • Ondersteunend lid, 0 t/m 4 jaar € 55,00
 • Ondersteunend lid, 5 t/m 12 jaar € 68,00
 • Ondersteunend lid, 13 t/m 64 jaar € 139,00
 • Ondersteunend lid, 65 jaar en ouder € 95,00
 • Lidmaatschap van de ‘Club van Honderd’ € 50,00
 • Lidmaatschap Supportersclub ‘De Stormvogel’ € 12,50
 • Tribunekaart voor dit seizoen (indien beschikbaar) € 85,00

Daarnaast hanteren wij voor alle actieve jeugdleden een jaarlijkse kledingbijdrage van € 15,00 voor de verstrekte bruikleenkleding.
Betalingen zijn uitsluitend mogelijk middels een machtiging. Indien u niet akkoord bent met de afschrijving, dan kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. Intrekking van verstrekte machtigingen dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan Ledenadministratie SV Spakenburg, Boompjes 14, 3752 CE Spakenburg.

Van de ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij meehelpen bij het vervoer van het team en incidentele vrijwilligerstaken uitvoeren. Wettelijk zijn we verplicht om toestemming te vragen om uw gegevens in onze database en in die van de KNVB te bewaren en te gebruiken. Door ondertekening gaat u akkoord.

Tenslotte heet ik u hartelijk welkom binnen onze vereniging en ik hoop dat u zich maar snel ‘thuis’ mag voelen op de blauwe zijde van Sportpark de Westmaat. Ik wens u een mooi en goed seizoen toe bij onze club!

Jan-Hille Hartog, ledenadministrateur
ledenadministratie@spakenburg.com