Huisreglement

Om uw bezoek op ons sportcomplex voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken gelden er een aantal regels. Deze regels vindt u ook op de borden bij de ingang en op andere diverse plaatsen op ons complex.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen gegeven door stewards van S.V. Spakenburg en van de bezoekende vereniging, die verband houden met de huisregels, dienen direct te worden opgevolgd.
 • Indien, bij de ingang of op het complex geen medewerking wordt verleend bij een eventuele controle kan de toegang worden geweigerd, of kan uitzetting volgen.
 • Wanneer door stewards of door horecamedewerkers (inzake leeftijd alcoholverstrekking) wordt gevraagd een legitimatie bewijs te tonen bent u hiertoe verplicht.
 • Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar
 • SV Spakenburg is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) schade en diefstal en/of schade van/aan goederen.

Het is verboden

 • Hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Door uzelf meegebrachte alcoholhoudende drank mee te brengen/te nuttigen op het complex van de SV Spakenburg.
 • Overmatig alcohol te gebruiken.
 • Vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben of af te steken.
 • Confetti, serpentine en ander (brandbaar) materiaal te gooien (uitzondering: shooters (slierten).
 • (Houten of metalen) vlaggenstokken mee te nemen op het complex (uitzondering: carbon, PVC van maximaal 1,5 meter).
 • Slag-, steek-, stoot- of vuurwapens in het bezit te hebben.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Zich discriminerend uit te laten.
 • Andere gasten lastig te vallen.
 • Vanaf één uur voor en tijdens de wedstrijd glaswerk, blik en alcoholhoudende drank vanuit de kantine of sponsorruimte(n) mee naar buiten te nemen (uitzondering: alcoholhoudende dranken in plastic binnen het afgebakende terras)
 • Op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld zoals het speelveld en de catacomben van de Izaak Veermantribune.
 • Te roken of eten te nuttigen op de (kunstgras) speelvelden.
 • Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak.
 • De doorgangen bij de (nood)uitgangen te belemmeren.
 • (Brom)fietsen op het complex te stallen.

Bij overtreding van de huisregels van de SV Spakenburg wordt u van het sportcomplex verwijderd. Bij overtreding van enig strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie (district Oost-Utrecht).

Ten behoeve van beveiligingsdoeleinden wordt op het complex gebruikgemaakt van camerabewaking.

Wij doen ons uiterste best om alle bezoekers zeer gastvrij te ontvangen. Mocht u zich echter door een (gecertificeerde) steward of ordehandhaver onheus behandeld voelen, dan kunt u tot uiterlijk 6 weken na het voorval een schriftelijke klacht in dienen. Deze dient gericht te zijn aan: Veiligheidsorganisatie SV Spakenburg t.a.v. Dhr. H. Pitlo, Postbus 91, 3750 GB Bunschoten. Of per mail: Harry.Pitlo@Spakenburg.com