Afgelastingen

Hieronder vindt je een overzicht van alle afgelastingen.

Door sportlinkwordpress.nl

Procedure bij afgelastingen

Gedurende de winterperiode is de kans aanwezig dat wedstrijden worden afgelast.

Er zijn twee soorten afgelastingen:
1. Een algehele afgelasting;
2. Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul.

1. Algehele afgelasting
Wordt gedaan door de KNVB en wordt (veelal vrijdagavond) bekendgemaakt via teletekst pagina 603. Staat achter ‘West 1’ een kruisje onder een van de categorieën A of B dan betekent dit dat de wedstrijden zijn afgelast.

De KNVB maakt onderscheid tussen landelijke – en districtscompetities.

Onder categorie A vallen: Spakenburg 1 t/m Spakenburg 3, de J019-1, J017-1 en J015-1.
Onder categorie B vallen: de overige (jeugd)elftallen van SV Spakenburg.

2. (Gedeeltelijke) afgelasting door de consul
Onderstaand de procedure die door ons gevolgd wordt bij weersgesteldheden die keuring noodzakelijk maken en waarbij het twijfelachtig is of er gevoetbald kan worden.

Zaterdagochtend bezoekt Harry Troostwijk (door KNVB aangestelde consul) ons voetbalcomplex en inspecteert hij de toestand van de velden; dit samen met een vertegenwoordiger van de club met beslissingsbevoegdheid.
Hij is overigens niet bevoegd de eindbeslissing te nemen m.b.t. het afkeuren van de wedstrijdvelden Tweede en Derde divisie.

Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken, dan verloopt deze procedure via de SRO (beheerders van het veld). Dit is gebonden aan enkele voorwaarden en procedures.

Tweede en Derde divisie
Is er twijfel of een veld speelkaar is, dan worden de bevindingen kenbaar gemaakt aan het meldpunt KNVB en onderwerpt de voor de wedstrijd aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van de KNVB in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter, het speelveld eveneens aan een keuring. Indien die het veld niet speelklaar acht, keurt hij het af, met inachtneming van een aantal bijbehorende zaken.

Contact
Indien sprake is van een gedeeltelijke afgelasting, worden leiders van de teams die niet hoeven te spelen z.s.m. gebeld door het wedstrijdsecretariaat. Op zaterdag is het wedstrijdsecretariaat vanaf 8 uur bemand, zodat ook zelf gebeld kan worden: 033-2992141.